EPD – MedicalPortal

EPD gericht op ondersteuning van het zorgproces

Efficiënte ondersteuning van zorgprocessen

De zorg wordt steeds complexer, maar kan overzichtelijk blijven door gebruik te maken van gestandaardiseerde zorgprocessen. Om dit gestandaardiseerde proces te ondersteunen heeft Heart for Health MedicalPortal ontwikkeld. Dit programma, in eerste instantie ontwikkeld voor de Cardiologie Centra Nederland, wordt ontwikkeld aan de hand van zorgprocessen en ondersteunt de zorgverlener zo op een efficiënte wijze.

Het biedt de zorgverlener per patiënt een duidelijk overzicht van onder andere de uitgevoerde onderzoeken, de thuismetingen en het behandelplan en geeft daarnaast inzicht in algemene zaken zoals de nog uit te voeren taken, afspraken en patiëntengegevens.

Takenoverzicht

Een takenoverzicht per dag per medewerker

Afsprakenoverzicht

Een afsprakenoverzicht per dag in uw instelling

Patiëntendossiers

Patiëntendossiers (inclusief thuismetingen)

Verwijsbrieven

Automatisch opstellen van verwijsbrieven

Medicatie Overzicht

Ophalen van Actueel Medicatie Overzicht bij LSP

Modulair

We kunnen de applicatie efficiënt voor u inrichten

Voordelen

  • Een gestructureerd overzicht van alle relevante informatie
  • Organisatie-breed opgezet: gericht op alle medewerkers van frontoffice tot specialist
  • Goed beveiligde opslag van patiënteninformatie
  • Efficiëntie in de processen staat centraal
  • In één klik het gehele dossier van uw patiënt tot uw beschikking
  • Integratie van thuismetingen in het dossier

Wij vertellen u graag meer!

Samen met u zoeken we graag naar de ideale aanpak voor u. Met onze uitgebreide mogelijkheden vinden we altijd een passend aanbod voor u.