Zorgverleners

Hoe kunnen wij u helpen?

Ondersteuning voor alle type zorgverleners

Heart for Health biedt een breed scala aan services aan verschillende zorgverleners, zorginstellingen en andere organisaties. Daarnaast zoeken we constant naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

Door in gesprek te gaan met zorgverleners ontwikkelen wij IT services die aansluiten bij de wensen van zorgverleners.  Graag gaan we ook met u in gesprek om te bespreken hoe we u kunnen ondersteunen met een gepersonaliseerde aanpak.

Huisartsen

Steeds meer zorg verplaatst zich naar de eerstelijn

Ziekenhuizen

De specialist in het ziekenhuis krijgt het steeds drukker

Klinieken

Specialisatie en standaardisatie is de toekomst

Andere organisaties

Andere organisaties, binnen of buiten de zorg

Huisarts

Steeds meer zorg verplaatst zich naar de eerstelijn

Steeds meer zorg verplaatst zich naar de eerstelijn. Door deze toename in verantwoordelijkheden krijgen huisartsen het steeds drukker en wordt hun takenpakket breder. Daarmee wordt het  voor huisartsen steeds moeilijker om aan de verwachtingen te voldoen. Heart for Health kan u hier in ondersteunen!

Heart for Health kan huisartsen ontzorgen door middel van verschillende ondersteunende applicaties. Zo kunt u als huisarts chronische patiënten met bijvoorbeeld hypertensie, COPD en diabetes eenvoudig contant monitoren met behulp van thuismetingen. Ook kan u als huisarts middels de Hearth for Health ondersteuning in eerstelijns diagnostiek gemakkelijk specialistische onderzoeken zelf afhandelen. Daarmee worden dure en tijdrovende bezoeken aan het ziekenhuis voorkomen.

Voordelen

 • Heart for Health ontzorgt u in de zorg voor een aantal veel voorkomende ziekten
 • U houdt meer tijd over voor nieuwe en complexe patiënten.
 • De patiënt hoeft minder vaak naar uw praktijk te komen.
 • De patiënt krijg meer inzicht in de eigen gezondheid.
 • U heeft meer inkomsten en lagere kosten
 • Heart for Health biedt ondersteuning op maat.
 • U wordt voorloper in eHealth ontwikkelingen

Ziekenhuis

De specialist in het ziekenhuis krijgt het steeds drukker

Het aantal chronische patiënten neemt toe en de verwachting is dat de druk op de medische specialist in de toekomst verder toe zal nemen. Gelijktijdig nemen de zorgen over toenemende zorgkosten toe. Het is de uitdaging om in de organisatie van de gezondheidszorg van de toekomst voldoende oog te hebben voor de positie van zowel de patiënt, als de specialist.

Daarom is het belangrijk om te blijven zoeken naar innovaties die een specialist ondersteunen in de verschillende zorgprocessen. In deze innovatieve oplossingen dienen de specialist én patiënt centraal te staan. Heart for Health kan specialisten in ziekenhuizen op verschillende manieren ondersteunen in diagnostiek en in de begeleiding van patiënten.

Voordelen

 • Heart for Health ontzorgt: de specialist houdt meer tijd over voor nieuwe en complexe patiënten
 • De resultaten van het patiëntenonderzoek snel voor de specialist beschikbaar.
 • Begeleiding van de patiënt op afstand
 • Meer data over de gezondheid van de patiënt beschikbaar.
 • De patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis te komen
 • Uw ziekenhuis wordt voorloper in eHealth ontwikkelingen
 • Uw ziekenhuis heeft meer inkomsten en lagere kosten
Klinieken

Specialisatie en standaardisatie is de toekomst

De zorgkosten en druk op de medische professionals stijgen en een van de manieren om deze stijgingen te lijf te gaan is specialisatie en standaardisatie. Steeds meer klinieken specialiseren zich in ​éé​n of enkele behandelingen op basis van een gestandaardiseerd proces. Echter is ondersteuning van deze werkwijze door slimme IT systemen noodzakelijk voor succes.

Heart for Health gelooft ook in de meerwaarde van gestandaardiseerde processen. Om deze processen te ondersteunen heeft Heart for Health verschillende diensten ontwikkeld die bijdragen aan efficiënte zorgprocessen en begeleiding van patiënten in zelfstandig behandel centra. Bovendien verhoogt de duidelijk structurering van de programma’s het gebruiksgemak!

Voordelen

 • Gestandaardiseerde ondersteuning van zorgprocessen
 • Efficiënte zorg van hoge kwaliteit
 • Er is meer ruimte voor nieuwe patiënten
 • U heeft meer inkomsten en lagere kosten
 • De patiënt hoeft minder vaak naar de kliniek te komen
 • De patiënt krijg meer inzicht in de eigen gezondheid
 • Uw ZBC wordt voorloper in eHealth ontwikkelingen
Andere organisaties

Ontwikkeling van nieuwe innovaties

Niet alleen in de zorg sector is er vraag naar gestandaardiseerde IT programma’s voor zorgverleners. Een goede gezondheid van werknemer is een voorwaarde voor succes van iedere organisatie. Efficiënte gezondheidsprogramma’s kunnen organisaties ondersteunen in het stimuleren van een goede gezondheid op de werkvloer.

Heart for Health biedt een breed scala aan diensten en zet zich constant in voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties om zo ook uw organisatie te ondersteunen. Wij zoeken graag met u naar een manier waarop we ook uw organisatie kunnen ondersteunen! Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken.

Voordelen

 • Ondersteuning door een ervaren eHealth ontwikkelaar
 • Een organisatie-gebonden aanpak die aansluit op de wensen van uw organisatie
 • Professionele ondersteuning door Heart for Health
 • Efficiënte zorgprocessen

Wij vertellen u graag meer!

Samen met u zoeken we graag naar de ideale aanpak voor u. Met onze uitgebreide mogelijkheden vinden we altijd een passend aanbod voor u.